Cyfrowa Majówka 2019 – Kożuchowianie w Sieci

Prezentujemy filmik podsumowujący akcję Kożuchowianie w Sieci. Seniorzy poznali czym są nowe technologie, a także rozwinęli swoją wiedzę na wielu obszarach: założyli profile na portalach społecznościowych, założyli własnego maila, nauczyli się robić e-zakupy, zgrywać zdjęcia z telefonu do komputera. To przydatne umiejętności, które ułatwiają życie, a także sprawiają radość i nie wykluczają społecznie. Na zakończenie odbyły się podchody, które wykorzystały elektronikę – maile, sms-y.W ramach akcji odbyły się także zajęcia z programowania dla dzieci. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach konkursu na inicjatywy dla lokalnych społeczności – Cyfrowa Majówka w ramach realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”.