Informacja o projekcie „Spotkania seniorów z pogranicza Kożuchów – Schwepnitz 2017”

spotkania-senioró-pogranicza-2018

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:

Spotkania seniorów z pogranicza Kożuchów-Schwepnitz 2017

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent FMP:

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów ( www.zamekkozuchow.pl)

Partner Projektu:

Gemeinde Schwepnitz ( www.schwepnitz.de)

Opis zrealizowanego projektu:

Miasto Kożuchów i Gmina Schwepnitz podpisały Umowę o partnerstwie w roku 2011. Od tego czasu do roku 2016 prowadzona była wymiana i spotkania mieszkańców na poziomie administracji. Młodzież z Kożuchowa uczestniczyła w Turnieju piłki nożnej w Schwepnitz a pszczelarze spotykali się w ramach swoich działań. Doszło również do spotkań strażaków z obu miast. W roku z inicjatywy Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie podjęto decyzję o zintensyfikowaniu współpracy i włączeniu do niej nowych sfer. Pomysł taki poparły władze obu miast partnerskich. W związku z powyższym, po licznych konsultacjach w środowiskach CK „Zamek” zaproponowało włączenie do współpracy seniorów z obu stron granicy. Pomysł taki został przyjęty z dużym zadowoleniem przez stronę niemiecką i na tej podstawie powstał niniejszy Wniosek. W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania seniorów i 4 spotkania personelu projektu. Spotkania personelu były konieczne ze względu na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy. Obie strony uznały, ze dożynki i święta Bożego Narodzenia to dobry czas na wspólne działania, dlatego projekt zwierał takie właśnie kroki. Składając Wniosek o dofinansowanie oferent zakładał, że projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem w swoich środowiskach ale osiągnięte rezultaty przerosły wszelkie oczekiwania w tym zakresie. Spotkania stały się wielkim świętem obu partnerów. Możliwość wyjazdów i wzajemnego poznania przyczyniły się do przełamania negatywnych stereotypów. Nawiązane przyjaźnie owocują obecnie nowymi kontaktami pomiędzy mieszkańcami partnerskich miast. Rezultaty projektu można zaobserwować już obecnie. Gmina Schwepnitz okazując zaufanie partnerowi jakim jest CK „Zamek” złożyła Wniosek o dofinansowanie kolejnych działań skierowanych do mieszkańców obu miast . Z kolei CK „Zamek” w Kożuchowie będzie kontynuować podjęte działania w roku 2018 występując do Euroregionu o ich wsparcie finansowe. Tak duże wzajemne zrozumienie jest zasługą ogromnej życzliwości ze strony władz Schwepnitz i Kożuchowa oraz woli kontynuowania podjętej współpracy partnerskiej. W roku 2018 dojdzie nie tylko do spotkań seniorów ale również dzieci z klubu sportowego, pszczelarzy, nauczycieli ze szkół podstawowych. Mieszkańcy Schwepnitz przyjadą do Kożuchowa na Turniej Rycerski a kożuchowianie pojadą do Niemiec na dożynki i Święto 675 –  lecia miasta. Podjęta współpraca może służyć za wzorzec dla innych partnerów.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest pogłębienie i zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy CK „Zamek” i Gemeinde Schwepnitz dla minimalizowania barier na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji:

30.06.2017 – 30.12.2017

Wartość zrealizowanego projektu:

11.935,92 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

Czytaj więcej

Spotkania z podróżnikami

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie z cyklu „Spotkania z podróżnikami”. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 18.00 w sali nr 9.

 

Łukasz Supergan to podróżnik znany z bardzo długich pieszych i samotnych wędrówek. Zapraszamy na jego opowieść otwierającą cykl “Spotkań z podróżnikami” w Kożuchowie.

“Droga. 4000 km pieszo do Santiago de Compostela szlakiem św. Jakuba”

Jak wygląda Stary Kontynent z perspektywy pieszego? Kim są ludzie, którzy decydują się na długą wędrówkę do Santiago? Jak zmienia się człowiek u kresu takiej wędrówki? I czy niewierzący może iść na pielgrzymkę? „Droga” to opowieść Łukasza Supergana o najdłuższej wędrówce życia, emocjach jakie jej towarzyszyły i ludziach spotkanych na szlaku.

Od ponad tysiąca lat pielgrzymi ze wszystkich zakątków Europy wyruszają w drogę do północno-zachodniej Hiszpanii. Wielu z nich wierzy, że to tam, w mieście Santiago de Compostela, złożone są doczesne szczątki Świętego Jakuba, apostoła Chrystusa. Wędrują kilkaset kilometrów przez Hiszpanię, by zanieść do grobu świętego podziękowania, prośby i modlitwy. Wielu innych podąża tam z ciekawości, by poznać kraj i jego kulturę, niekoniecznie z powodów religijnych. W szlakach wiodących do Santiago tkwi magia, która sprawia, że co roku dziesiątki tysięcy ludzi ruszają, by odbyć trudny marsz do tego miejsca.

Łukasz rozpoczął najdłuższą drogę swojego życia na podobieństwo średniowiecznych pątników, wyruszył pieszo do Hiszpanii wprost spod drzwi swojego domu, z Warszawy. Wędrując przez 5 krajów Europy, po 111 dniach dotarł do Santiago, przechodząc około 4000 kilometrów.

 

Plakat

Czytaj więcej

Lubuska Gala Taneczna 2019

 

gala taneczna

Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. W Centrum Kultury „Zamek” eliminacje powiatowe odbędą się 7 maja 2019 roku.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowymi wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

OPIS KATEGORII TANECZNYCH:

Kat. I 
hip hop, new style, street dance, break dance, reggaeton, dancehall, house, locking, videoclipdance, taniec nowoczesny, disco dance, show dance, disco dance, freestyle, belly dance, inne propozycje taneczne
Kat. II 
jazz, modern jazz, street jazz, latin jazz, taniec klasyczny, balet, teatry tańca, taniec współczesny, inscenizacja, etiuda taneczna
Kat. III
tańce ludowe

UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ WG PONIŻSZEJ KATEGORYZACJI:

I Kategoria wiekowa od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

 

Czytaj więcej