Ogłoszenie o wyborze oferty

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 386/2018 dotyczącego świadczenia kompleksowych usług informatycznych w roku 2019, została wybrana oferta firmy Alfa Rafał Galusiński, ul. Brzozowa 11c/45, Wiechlice, 67-300 Szprotawa.

Czytaj więcej

Informacja

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie informuje, że ze względu na małą liczbę ofert złożonych w ramach Zapytania Ofertowego nr CKZ 394/2018 na opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego „Aktualności Kożuchowskie” w roku 2019 przedłuża termin nadsyłania ofert do dnia 8 stycznia 2019 r. O wyborze zamawiający poinformuje 9 stycznia br.

Czytaj więcej