Ogłoszenie o wyborze oferty

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 394/2018 dotyczącego opracowywania i wydawania biuletynu informacyjnego „Aktualności Kożuchowskie” w roku 2019 została wybrana oferta Agencji Reklamowej „Przegłos” z siedzibą przy ul. Rydza Śmigłego 36/9, 65-610 Zielona Góra.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 386/2018 dotyczącego świadczenia kompleksowych usług informatycznych w roku 2019, została wybrana oferta firmy Alfa Rafał Galusiński, ul. Brzozowa 11c/45, Wiechlice, 67-300 Szprotawa.

Czytaj więcej