Zwiedzanie

Mapka

ZWIEDZANIE*

  1. Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie udostępnia do zwiedzania następujące obiekty:

– Zamek Książąt Piastowskich,

– Lapidarium.

2. Obiekty czynne są dla zwiedzających od środy do niedzieli w następujących godzinach:

a) bez przewodnika:

– od środy do piątku w godz. 8.00-15.00,

– w soboty i niedziele w godz. 10.00-17.00,

b) z przewodnikiem (po wcześniejszym umówieniu):

– od środy do niedzieli w godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

3. Wstęp do obiektów jest odpłatny.

4. Ustala się następujące opłaty za bilety wstępu:

a) bilet normalny: 5,00 zł,

b) bilet ulgowy: 3,00 zł.

5. Zwiedzanie obiektów z przewodnikiem wymaga poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości
5,00 zł od osoby.

6. Nieodpłatny wstęp do obiektów przysługuje:

a) dzieciom do lat 5,

b) jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej liczącej min. 15 osób,

c) przewodnikom turystycznym (za okazaniem stosownej legitymacji).

7. Bilet ulgowy przysługuje:

a) dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) osobom legitymującym się „Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny”,

c) emerytom, rencistom i kombatantom (za okazaniem stosownych dokumentów).

*Powyższe zasady obowiązują od 1 sierpnia 2020 r. do odwołania.

Czytaj więcej