Mury miejskie

mury

MURY MIEJSKIE – z przełomu XIII i XIV wieku. Mury miały około 8 metrów, zwieńczone blankami i hurdycjami. Zbudowane z kamienia polnego, układanego warstwowo. Pierścień murów opasywała dochodząca miejscami do 20 metrów szerokości wypełniona wodą fosa. W 1764 roku, po wielkim pożarze, część z nich została rozebrana, a materiał wykorzystano do odbudowy domów. Mury i fosa są zachowane niemal w pierwotnej długości i są unikatem w skali światowej.