Ratusz

ratusz

Najstarszy ratusz pochodzący z początków XIV w. usytuowany był w północnej części Rynku. Do dziś zachowały się po nim podziemia. Uległ on zniszczeniu podczas pożaru w 1488 roku. W jego miejsce zbudowano nowy – w stylu gotyckim – w miejscu, gdzie obecnie znajduje się siedziba władz.