Historia

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W “ZAMKU”

Początki działalności kulturalnej w Kożuchowie sięgają lat 70-tych. Prowizoryczny dom kultury powstał w zamku, w 1976 r. Instytucja otrzymała nazwę Kożuchowskiego Ośrodka Kultury, a dyrektorem został Jerzy Hołubiec. Jednocześnie utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego kierownikiem został Wojciech Tomaszewski (do 1978 r.) Ważnym wydarzeniem w życiu miasta były zorganizowane po raz pierwszy Dni Ziemi Kożuchowskiej. W 1978 r. przystąpiono do remontu zamku. KOK przeniesiono do pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, a OSiR, już rok wcześniej, siedzibę uzyskał w pomieszczeniach Baszty Krośnieńskiej. W latach 1978-1988 funkcję dyrektora KOK pełnił Bogumił Kapuśniak. W czasie trwania remontu zamku, działalność KOK była utrudniona ze względu na warunki lokalowe panujące w pomieszczeniach OSP. Sytuacja poprawiła się w 1984 r., kiedy KOK wrócił do wyremontowanych pomieszczeń. Działalność kulturalna zaczęła się rozwijać, sprzyjała temu baza lokalowa, składająca się z sali koncertowej na 300 miejsc, sali kameralnej na 80 miejsc i wielu innych pomieszczeń adoptowanych na cele kulturalne. Swoją działalność prowadził zespół muzyczny Mirosława Jędrzejewskiego, Bogdana Kulikowskiego i Lucyny Rosynek. Powstały teatrzyki dziecięce prowadzone przez Annę Latawiec. Działała także pracownia fotografii i filmu prowadzona przez Kazimierza Jopka. W 1986 r. Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało w zamku wystawę plenerową – Broniszów 86. Organizowano uroczystości państwowe i miejskie. Zamek tętnił życiem. Imprezy sportowe organizował OSiR, który cały czas borykał się z brakiem własnej bazy lokalowej, zwłaszcza noclegowej (hotel miejski był nieczynny). Kierownicy OSiR – Jerzy Tur (1978-1986) i Wojciech Tomaszewski (1986-1990) podjęli starania o wybudowanie budynku hotelowego na terenie sąsiadującym ze stadionem. 29 listopada 1986 r. doszło na zamku do katastrofy budowlanej – zawaliło się sklepienie sali koncertowej. Na szczęście sala była pusta, jednak straty materialne były ogromne. Zniszczone zostały krzesła, wyleciały prawie wszystkie szyby. Remont przeprowadzono w latach 1988-1992. W marcu 1988 r. B. Kapuśniak zrezygnował z funkcji dyrektora KOK, obowiązki w ramach p.o. powierzono Danucie Markiewicz. Zmiany polityczne w 1990 r. pociągnęły za sobą także zmiany w strukturze KOK i OSiR. Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Kożuchów, obie jednostki połączono, tworząc Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu “ZAMEK”. Lata 90-te to okres wielu zmian, także na stanowisku dyrektora. Są nimi kolejno: Bogdan Krupa (1990/91-1992), Jerzy Stasiński (1992-1993), Henryk Czura (1993 r.), Bogumił Kapuśniak (1993-2000), Wiesław Michalak (2001-2003), który w 2003 r. został odwołany ze stanowiska, a obowiązki dyrektora przejął ówczesny kierownik d.s. sportu Grzegorz Rogula. W październiku 2003 r. dyrektorem KOKiS został Ryszard Bażyński. Był on inicjatorem Otwartego Międzynarodowego Konkursu Na Rysunek Satyryczny, cieszącego się wielką popularnością na całym świecie. Działalność KOKiS “ZAMEK” rozwijała się mimo problemów finansowych. Organizowano festyny, imprezy kulturalne, wystawy, wernisaże, różnego rodzaju konkursy. W “ZAMKU” działały sekcje: plastyczna, fotograficzno-filmowa, modelarska, warsztaty dziennikarskie. W maju 2007 r. R. Błażyński został odwołany. Do momentu powołania nowego dyrektora stanowisko p.o. dyrektora piastowała Anna Ćwiklik – Kowalska. W latach 2008-2014 dyrektorem był Bogusław Flis. Z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2009 r. przeprowadzono remont dachu, a w listopadzie 2014 rozpoczęto remont konserwatorski elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zamku. Od października 2014 do czerwca 2015  dyrektorem Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek” był Krzysztof Kumięga. W latach 2015 – 2019 funkcję dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie pełniła Urszula Stochel-Matuszak. W dniu 5 marca 2019 na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie została powołana Anna Kulczycka.