Konkurs Fotograficzny „Kożuchów w obiektywie”

Zachęcamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Kożuchów w obiektywie 2019”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Kożuchów. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w formie pocztówek – pamiątek z Kożuchowa. Na Wasze zdjęcia czekamy do 8 maja. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

season ender saleRegulamin Konkursu Kożuchów w obiektywie 2019

 

 

Czytaj więcej

Lubuska Gala Taneczna 2019

 

gala taneczna

Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. W Centrum Kultury „Zamek” eliminacje powiatowe odbędą się 7 maja 2019 roku.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowymi wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

OPIS KATEGORII TANECZNYCH:

Kat. I 
hip hop, new style, street dance, break dance, reggaeton, dancehall, house, locking, videoclipdance, taniec nowoczesny, disco dance, show dance, disco dance, freestyle, belly dance, inne propozycje taneczne
Kat. II 
jazz, modern jazz, street jazz, latin jazz, taniec klasyczny, balet, teatry tańca, taniec współczesny, inscenizacja, etiuda taneczna
Kat. III
tańce ludowe

UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ WG PONIŻSZEJ KATEGORYZACJI:

I Kategoria wiekowa od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

 

Czytaj więcej

Informacja

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie informuje, że ze względu na małą liczbę ofert złożonych w ramach Zapytania Ofertowego nr CKZ 394/2018 na opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego „Aktualności Kożuchowskie” w roku 2019 przedłuża termin nadsyłania ofert do dnia 8 stycznia 2019 r. O wyborze zamawiający poinformuje 9 stycznia br.

Czytaj więcej