Mury miejskie

MURY MIEJSKIE – z przełomu XIII i XIV wieku. Mury miały około 8 metrów, zwieńczone blankami i hurdycjami. Zbudowane z kamienia polnego, układanego warstwowo. Pierścień murów opasywała dochodząca miejscami do 20 metrów szerokości wypełniona wodą fosa. W 1764 roku, po wielkim pożarze, część z nich została rozebrana, a materiał wykorzystano do odbudowy domów. Mury i fosa są zachowane niemal w pierwotnej długości i są unikatem w skali światowej.

Baszta bramy krośnieńskiej

BASZTA BRAMY KROŚNIEŃSKIEJ – wzniesiona w II połowie XV wieku. Część baszty przebudowana jest na dom mieszkalny. Od strony zewnętrznej nie zatraciła dawnego wyglądu, prezentując surową formę kamienno-ceglanego bastionu z czterokondygnacyjnym układem otworów strzelniczych. W 1992 roku została przeznaczona na siedzibę Izby Regionalnej, która jest placówką historyczno – regionalną o zasięgu gminnym. Obecnie w Izbie prezentowane są wystawy stałe i czasowe.

Zamek

ZAMEK – wzniesiony na początku XIV wieku na miejscu średniowiecznego grodu kasztelańskiego. Zbudowany w stylu gotyckim o zatartych znamionach stylowych. Od końca XIV wieku stanowił siedzibę książęcą, a następnie od początku XVI wieku siedzibę możnych rodów. Około 1685 roku przeszedł w posiadanie zakonu karmelitów i przekształcony został w klasztor. W 1810 roku nastąpiła kasata zakonu, zaś zamek przeznaczono na zbrojownię. W latach późniejszych przejęła go gmina staroluterańska. Obecnie w zamku mieści się siedziba Centrum Kultury „Zamek” oraz Biblioteka Miasta i Gminy Kożuchów.

Lapidarium

LAPIDARIUM – muzeum rzeźby nagrobnej. Niegdyś cmentarz p.w. Św. Trójcy – założony w XVII wieku, przeznaczony dla ludności wyznania protestanckiego. W chwili obecnej na cmentarzu znajduje się blisko 200 zabytkowych płyt nagrobnych z XVI, XVII, XVIII i XIX wieku, odrestaurowanych jest także kilka kaplic nagrobnych. Nekropolia stanowi prawdziwe muzeum rzeźby sakralnej i należy do najwspanialszych tego typu zespołów w Polsce.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status