I. Ustala się opłaty z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Kultury „Zamek”:

 1. Sala koncertowa (nr 2)
  a) do 4 godz. – 1500,00 zł
  b) powyżej 4 godz. – 2000,00 zł
 2. Sala kameralna (nr 9)
  a) do 4 godz. – 600,00 zł
  b) powyżej 4 godz. – 1000,00 zł
 3. Wypożyczenie rzutnika multimedialnego wraz z ekranem i stolikiem na potrzeby imprezy organizowanej w Centrum Kultury „Zamek” – 100,00 zł.

II. Powyższe opłaty dotyczą wynajmu sal w godzinach pracy Centrum Kultury „Zamek”:
a) poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00
b) sobota-niedziela w godz. 10.00-18.00

III. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynajmu sali poza godzinami pracy Centrum Kultury „Zamek” – 50,00 zł.

IV. Ze względu na indywidualny charakter imprez istnieje możliwość negocjacji cen.