Promocja książki

Mamy nie lada gratkę dla miłośników lokalnej historii!

13 października 2022 r., o godz. 18.00 w kożuchowskim zamku odbędzie się promocja trzytomowej historiografii naszego miasta –  „Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa tom II” oraz spotkanie z dr Adamem Górskim.

Kronika kożuchowska to jedna z nielicznych na Śląsku drukowanych kronik, spisanych przez historyków XVIII wieku. Analecta Freystadiensia, oder Freystädtische Chronica, została wydana w drukarni Michaela Lorentza Presserna w 1751 roku w Lesznie.

Część druga kroniki poświęcona jest życiu religijnemu nie tylko Kożuchowa, ale bardzo szeroko rozumianego obszaru wpływu tego ośrodka. Informacje sięgają Wielkopolski, wschodniej części Dolnego Śląska, terenów Brandenburgii oraz Saksonii.  

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest wierzeniom religijnym, drugi kożuchowskim kościołom (św. Ducha, parafialnemu i św. Wawrzyńca), trzeci osobom duchownym, czwarty zaliczanemu do najznamienitszych w Europie kożuchowskiemu gimnazjum, piąty zabudowaniom związanym z życiem duchowym w Kożuchowie (klasztor, mansionaria i Góra Oliwna, szósty Kościołowi Łaski i okolicznościom jego budowy, siódmy założonej w 1709 roku szkole ewangelickiej, ósmy cmentarzom i szpitalom. Ostatni to wykaz ewangelickiego duchowieństwa okręgu kożuchowskiego.

„Mam nadzieję, że spolszczenie bardzo dobrej pracy XVIII wiecznych historyków i archiwistów pozwoli mieszkańcom Kożuchowa na odświeżone spojrzenie na otaczające ich mury i ulice oraz na docenienie wielu wieków tradycji. Wiele budynków nadal stoi, a niektóre, o budowie których w tej książce Państwo przeczytacie, już zniknęły z powierzchni (jak choćby Kościół Łaski), inne straciły swoje znaczenie lub zgoła je zmieniły.”- pisze we wstępie opracowujący to wydanie dr Adam Górski.

Przypominamy że część pierwsza Analecta został przetłumaczona i wydana w 2016 roku i jest faktograficznym opisem wydarzeń w układzie rzeczowo-chronologicznym. Zawiera m.in. informacje na temat genezy miasta, pochodzenia jego nazwy, ewolucji samorządu miejskiego, wojen, epidemii i pożarów. Część Trzecia, ostatnia tej kroniki, została poświęcona biografiom najwybitniejszych Kożuchowian. Prace nad jej edycją już trwają.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

zamek

Website:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status