„Spotkania z historią” – 13.04.2023

Spotkanie poświęcone było kożuchowskim, średniowiecznym mieszczanom. Profesor Joanna Karczewska przybliżyła sylwetki dawnych burmistrzów, rajców miejskich oraz możnych rzemieślników, którzy zapisali się na kartach historii jako fundatorzy kaplic i sponsorzy usług na rzecz ubogich. Opowiedziała o tym jakie czynniki miały wpływ na popularność danych usług i na rozwój dawnych profesji oraz lokalizację rzemieślniczych ław handlowych.

zamek

Website:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status